Rejestracja

Stwórz nowe konto lokalne Systemu


  • Hasło musi zawierać co najmniej jedną wielką i jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub znak specjalny.

Zawodniku, pamiętaj, że Twoja zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikacje wizerunku jest dobrowolna, ale niewyrażenie na to zgody, uniemożliwia Tobie start w zawodach, a nam realizację celu zawartego w Umowie(regulamin).
Pamiętaj, że masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres: rejestracja@sts-timing.pl, bądź pod dane adresowe spółki.Masz prawo a) dostępu do danych, b) sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych.

Top