DOZ Maraton Łódź - Friday, April 17-Sunday, April 19, 2020


Event basic info
Event name
DOZ Maraton Łódź
Time
4/17/2020 - 4/19/2020
Place
Łódź
Organizer
Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie”
Run list
Name Distance in meters Max competitor count Bib scope Enrolled Paid Classifications
DOZ Maraton Łódź 42195 m 3500 (3128 left) 1..3500 502 372 K 18-19, K 20-24, K 25-29, K 30-34, K 35-39, K 40-44, K 45-49, K 50-54, K 55-59, K 60-64, K 65-69, K 70-74, K 75+, M 18-19, M 20-24, M 25-29, M 30-34, M 35-39, M 40-44, M 45-49, M 50-54, M 55-59, M 60-64, M 65-69, M 70-74, M 75+, farmaceuci, technicy farmaceutyczni, nauczyciele, lekarze, górnicy, dziennikarze, żołnierze, strażacy, policjanci, straż miejska, prawnicy, bankowcy, poseł/radny, księża, studenci, służba więzienna, licencjonowany pracownik ochrony, uczestnik z Polski z polskim obywatelstwem, debiutant w biegu maratońskim, uczestnik z Łodzi, małżeństwo
Sztafety Half Maraton 42195 m 300 (283 left) 1..300 23 17 sztafeta mikst, sztafeta męska, sztafeta damska, sztafeta małżeńska
Sztafety Ekiden 42195 m 100 (99 left) 1..100 1 1 sztafeta męska, sztafeta damska
Bieg na 10 km 10 km 3500 (3335 left) 1..3500 232 165 kobiety, mężczyźni, K 16-19, K 20-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70+, M 16-19, M 20-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70+
Bieg Kids Run - roczniki 2005 i 2006 950 m 70 (58 left) 1..70 14 12 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2007 950 m 70 (60 left) 1..70 14 10 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2008 950 m 70 (64 left) 1..70 10 6 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2009 950 m 70 (56 left) 1..70 20 14 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2010 950 m 70 (57 left) 1..70 18 13 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2011 750 m 70 (54 left) 1..70 19 16 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2012 750 m 70 (58 left) 1..70 16 12 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2013 350 m 70 (56 left) 1..70 24 14 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2014 350 m 70 (56 left) 1..70 18 14 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - rocznik 2015 300 m 70 (57 left) 1..70 18 13 dziewczęta, chłopcy
Bieg Kids Run - roczniki 2016 i 2017 200 m 70 (61 left) 1..70 12 9 dziewczęta, chłopcy
Price list
Id Name Validity Born Amount
0 DOZ Maraton Łódź to 10/31/2019 to 4/19/2002 79.00 PLN
1 DOZ Maraton Łódź to 12/31/2019 to 4/19/2002 89.00 PLN
2 DOZ Maraton Łódź to 2/29/2020 to 4/19/2002 100.00 PLN
3 DOZ Maraton Łódź to 4/13/2020 to 4/19/2002 120.00 PLN
4 Sztafety Half Maraton to 10/31/2019 to 4/19/2002 90.00 PLN
5 Sztafety Half Maraton to 12/31/2019 to 4/19/2002 100.00 PLN
6 Sztafety Half Maraton to 2/29/2020 to 4/19/2002 120.00 PLN
7 Sztafety Half Maraton to 4/13/2020 to 4/19/2002 150.00 PLN
8 Sztafety Ekiden to 11/30/2019 to 4/19/2004 200.00 PLN
9 Sztafety Ekiden to 12/31/2019 to 4/19/2004 250.00 PLN
10 Sztafety Ekiden to 2/29/2020 to 4/19/2004 300.00 PLN
11 Sztafety Ekiden to 4/13/2020 to 4/19/2004 350.00 PLN
12 Bieg na 10 km to 12/31/2019 to 12/31/2004 40.00 PLN
13 Bieg na 10 km to 2/29/2020 to 12/31/2004 50.00 PLN
14 Bieg na 10 km to 4/13/2020 to 12/31/2004 60.00 PLN
15 Bieg Kids Run - roczniki 2005 i 2006 to 4/13/2020 from 1/1/2005 to 12/31/2006 30.00 PLN
16 Bieg Kids Run - rocznik 2007 to 4/13/2020 from 1/1/2007 to 12/31/2007 30.00 PLN
17 Bieg Kids Run - rocznik 2008 to 4/13/2020 from 1/1/2008 to 12/31/2008 30.00 PLN
18 Bieg Kids Run - rocznik 2009 to 4/13/2020 from 1/1/2009 to 12/31/2009 30.00 PLN
19 Bieg Kids Run - rocznik 2010 to 4/13/2020 from 1/1/2010 to 12/31/2010 30.00 PLN
20 Bieg Kids Run - rocznik 2011 to 4/13/2020 from 1/1/2011 to 12/31/2011 30.00 PLN
21 Bieg Kids Run - rocznik 2012 to 4/13/2020 from 1/1/2012 to 12/31/2012 30.00 PLN
22 Bieg Kids Run - rocznik 2013 to 4/13/2020 from 1/1/2013 to 12/31/2013 30.00 PLN
23 Bieg Kids Run - rocznik 2014 to 4/13/2020 from 1/1/2014 to 12/31/2014 30.00 PLN
24 Bieg Kids Run - rocznik 2015 to 4/13/2020 from 1/1/2015 to 12/31/2015 30.00 PLN
25 Bieg Kids Run - roczniki 2016 i 2017 to 4/13/2020 from 1/1/2016 to 12/31/2017 30.00 PLN
Categories for classification
Name Birth date limits Sex Another condition
K 18-19 from 1/1/2001 to 4/19/2002 F
K 20-24 from 1/1/1996 to 12/31/2000 F
K 25-29 from 1/1/1991 to 12/31/1995 F
K 30-34 from 1/1/1986 to 12/31/1990 F
K 35-39 from 1/1/1981 to 12/31/1985 F
K 40-44 from 1/1/1976 to 12/31/1980 F
K 45-49 from 1/1/1971 to 12/31/1975 F
K 50-54 from 1/1/1966 to 12/31/1970 F
K 55-59 from 1/1/1961 to 12/31/1965 F
K 60-64 from 1/1/1956 to 12/31/1960 F
K 65-69 from 1/1/1951 to 12/31/1955 F
K 70-74 from 1/1/1946 to 12/31/1950 F
K 75+ to 12/31/1945 F
M 18-19 from 1/1/2001 to 4/19/2002 M
M 20-24 from 1/1/1996 to 12/31/2000 M
M 25-29 from 1/1/1991 to 12/31/1995 M
M 30-34 from 1/1/1986 to 12/31/1990 M
M 35-39 from 1/1/1981 to 12/31/1985 M
M 40-44 from 1/1/1976 to 12/31/1980 M
M 45-49 from 1/1/1971 to 12/31/1975 M
M 50-54 from 1/1/1966 to 12/31/1970 M
M 55-59 from 1/1/1961 to 12/31/1965 M
M 60-64 from 1/1/1956 to 12/31/1960 M
M 65-69 from 1/1/1951 to 12/31/1955 M
M 70-74 from 1/1/1946 to 12/31/1950 M
M 75+ to 12/31/1945 M
farmaceuci farmaceuci
technicy farmaceutyczni technicy farmaceutyczni
nauczyciele nauczyciele
lekarze lekarze
górnicy górnicy
dziennikarze dziennikarze
żołnierze żołnierze
strażacy strażacy
policjanci policjanci
straż miejska straż miejska
prawnicy prawnicy
bankowcy bankowcy
poseł/radny poseł/radny
księża księża
studenci studenci
służba więzienna służba więzienna
licencjonowany pracownik ochrony licencjonowany pracownik ochrony
uczestnik z Polski z polskim obywatelstwem uczestnik z Polski z polskim obywatelstwem
debiutant w biegu maratońskim debiutant w biegu maratońskim
uczestnik z Łodzi uczestnik z Łodzi
małżeństwo małżeństwo
sztafeta mikst mixed team
sztafeta męska M
sztafeta damska F
sztafeta małżeńska mixed team sztafeta małżeńska
kobiety F
mężczyźni M
K 16-19 from 1/1/2001 to 4/19/2004 F
K 20-29 from 1/1/1991 to 12/31/2000 F
K 30-39 from 1/1/1981 to 12/31/1990 F
K 40-49 from 1/1/1971 to 12/31/1980 F
K 50-59 from 1/1/1961 to 12/31/1970 F
K 60-69 from 1/1/1951 to 12/31/1960 F
K 70+ to 12/31/1950 F
M 16-19 from 1/1/2001 to 4/19/2004 M
M 20-29 from 1/1/1991 to 12/31/2000 M
M 30-39 from 1/1/1981 to 12/31/1990 M
M 40-49 from 1/1/1971 to 12/31/1980 M
M 50-59 from 1/1/1961 to 12/31/1970 M
M 60-69 from 1/1/1951 to 12/31/1960 M
M 70+ to 12/31/1950 M
dziewczęta F
chłopcy M
Top